Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

ACHIZITIE DIRECTA PRODUSE DE PATISERIE (COZONACI)


ID: 1044
Suma: 0 Lei fara TVA
Perioada:
Data Anunt: 13-12-2023 00:00
Termen Limita: 30-11--0001 00:00
Tip: Administrativ

Detalii complete achizitie:

Compania Națională de Investiții dorește sa achiziționeze prin achiziție directa PRODUSE DE PATISERIE (COZONACI), respectiv 1.250 buc - cozonaci de casă cu nucă, cacao și stafide 1,200 – 1,400 kg/buc.

Operatorul economic va transmite prin e-mail următoarele documente:

  • Oferta financiară;
  • Formularul nr. 1 - Declarație Calificare Furnizori CNI SA;
  • Formularul nr. 2 - Declarație Conformare Anti-Mită
  • Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limita de depunere a ofertei.
  • Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (denumit în continuare „ONRC”) din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limită de depunere a ofertei. Obiectul achizitiei trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

Valoarea estimată a achiziției: 82.500,00 lei, fără TVA.

Cod CPV principal15812100-4 PRODUSE DE PATISERIE

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Oferta va fi întocmită conform documentelor achiziției (prezentul anunț publicitar și formularele) și trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de minimum 15 (cincisprezece) zile.

De asemenea, toți operatorii economici participanți la prezenta achiziție (ofertant – individual/lider/asociat/subcontractant/terț susținător) vor prezenta la momentul depunerii ofertei și următoarele documente:

  • Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limita de depunere a ofertei.
  • Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (denumit în continuare „ONRC”) din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limită de depunere a ofertei. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

În situația în care documentele de mai sus nu se vor prezenta la momentul depunerii ofertei, sau nu vor fi în valabilitate, oferta va fi respinsă fără a se solicita clarificări.

Achiziția se va finaliza în baza unui act justificativ (factură furnizare produse).

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea care va prezenta prețul cel mai scăzut.

* De asemenea, în situația în care, în urma reofertării, valorile vor fi identice, departajarea se face în funcție de numărul de angajați ai companiei ofertante.

În acest caz, se va transmite pe e-mail o solicitare de clarificare către ofertanți, de transmitere a unui extras recent (emis în ultimele 30 de zile) din Registrul general de evidenţă a salariaţilor – Revisal, din care să rezulte numărul total al angajaților activi.

Notă 1:

Ofertele cu prețuri neobișnuit de scăzute vor fi respinse.

O ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi executat/prestat/furnizat, atunci când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului respectiv, sau în cazul în care, al achiziția publică, participă cel puțin 3 (trei) oferte, atunci când prețul ofertat reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele expuse mai sus vor fi respinse.

Ofertele se transmit la următoarea adresă de e-mail: dirigentie5@cni.ro.

Termenul de transmitere a ofertei este: 14.12.2023, ora 14.00.

Documente Achizitie

PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro