Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

Achizitie Directa- Servicii proiectare - Achiziția unui contract de prestări prestarea serviciilor avand ca obiect: Servicii de proiectare pentru actualizarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii


ID: 430
Suma: 0 Lei fara TVA
Perioada:
Data Anunt: 05-07-2023 00:00
Termen Limita: 30-11--0001 00:00
Tip: Servicii Proiectare

Detalii complete achizitie:

Compania Nationala de Investii doreste sa achizitioneze, prin achizitie directa, “ Achiziția unui contract de prestări prestarea  serviciilor avand ca obiect: Servicii de proiectare pentru actualizarea documentatiei de avizare a lucrărilor de   interventii; Intocmire scenariu de securitate la incendiu; Intocmire expertiză tehnică; Intocmirea devizelor de lucrari si liste de cantitati rest de executat; Asistenţa tehnică pentru toată perioada derularii proiectului. Pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare, modernizare și dotare casa de cultură Emanoil Petruț din orașul Mărășești, județul Vrancea

Durata de realizare: 60 zile.

Codul  CPV: 71000000-8  - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie

Oferta va fi intocmita conform cerintelor Caietului de Sarcini, Formularele 1-6 (anexate), precum si a urmatoarelor documente:

- Certificatul de atestare fiscala emis de ANAF. Informatiile cuprinse in certificatul de atestare fiscala trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertei (in valabilitate).

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertei.

 * In situatia in care exista firme subcontractate, acestea trebuie sa prezinte: Acordul/Acordurile de subcontractare, Formularele 3,4,5,6; Certificatul Constatator ONRC, precum si Certificatul de Atestare Fiscala Emis de ANAF.

*Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă următoarele:

1. Scrisoarea de înaintare – Formularul 1

2. Propunerea financiară va conține:

- Formularul de ofertă și Anexele (Formular nr. 2, Anexa 1 și Anexa 2). Anexa 2 la formularul de ofertă reprezintă lista subcontractanților - dacă este cazul;

- Pretul ofertei va fi intocmit conform tabelului din caietul de sarcini de la pagina 9;

- Se vor respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini;

3. Propunerea tehnică:

- Se vor respecta in totalitate cerintele caietului de Sarcini;

4. Certificat constatator emis de ONRC, recent;

5. Prezentarea certificatului de atestare fiscala emis de ANAF. Informatiile cuprinse in certificatul de atestare fiscala trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertei(in valabilitate);

6. Formularele: 3,4,5,6;

Acorduri subcontractare, daca este cazul.

Precizam ca valoarea estimata pentru achizitia acestor servicii este de: 213.779,59 lei fără TVA;

Achizitia se va finaliza printr-un contract de servicii, incheiat cu ofertantul care ofera pretul cel mai scazut. În situația în care nu se poate face departajarea ofertanților, fiind ofertată aceiași valoare, aceasta se va realiza prin solicitarea de reofertare.

Termenul de trasnmitere a ofertei este pana la data de: 07.07.2023, ora: 14:30.

Avand in vedere necesitatea achizitiei, va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra, pentru serviciile sus mentionate, la adresa de e-mail: dirigentie6@cni.ro.

Documente Achizitie

PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro