Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

Achizitie directa - Extindere rețea de apă potabilă, canalizare menajeră și branșamente, pe str. Clujului, oraș Lipova, județul Arad


ID: 532
Suma: 0 Lei fara TVA
Perioada:
Data Anunt: 21-07-2023 00:00
Termen Limita: 30-11--0001 00:00
Tip: Lucrari

Detalii complete achizitie:

Compania Nationala de Investii doreste sa achizitioneze, prin achizitie directa, “Achiziţia unui contract având ca obiect execuția de lucrari pentru obiectivul de investiţii: “Extindere rețea de apă potabilă, canalizare menajeră și branșamente, pe str. Clujului, oraș Lipova, județul Arad””.

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni. Durata perioadei de garantie este de 36 luni.

Codul CPV: 45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa.

Oferta va fi intocmita conform cerintelor Caietului de Sarcini, Formularele 1-9 (anexate), precum si a urmatoarelor documente:

- Certificatul de atestare fiscala emis de ANAF. Informatiile cuprinse in certificatul de atestare fiscala trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertei (in valabilitate).

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertei.

* In situatia in care exista firme subcontractate, acestea trebuie sa prezinte: Acordul/Acordurile de subcontractare, Formularele 2,3,4,6,7,8,9; Certificatul Constatator ONRC, precum si Certificatul de Atestare Fiscala Emis de ANAF.

*Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă următoarele:

Scrisoarea de inaintare – Formularul 1;

- Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formularul 2;

- Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016 - Formularul 3

- Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 – Formularul 4;

- Oferta financiara va contine: Formularul de oferta si Anexa (Formular nr. 5 și Anexa 1 și Anexa 2). Anexa 2 la formularul de oferta reprezinta lista subcontractantilor - daca este cazul;

- Declaratie calificare furnizori CNI SA – Formularul nr. 6;

- Declaratie de conformare Anti-Mita - Formularul nr. 7;

- Declaratie privind conflictul de interese, beneficiarul real si incidenta art. 5K – Formularul nr. 8;

- Declarație privind respectarea tuturor cerințelor Caietului de Sarcini pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii/lucrări – Formularul nr. 9;

- Prezentarea certificatului de atestare fiscala emis de ANAF. Informatiile cuprinse in certificatul de atestare fiscala trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertei (in valabilitate).

- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertei.

- Acorduri subcontractare, daca este cazul.

- Se vor respecta in totalitate cerintele caietului de Sarcini.

Precizam ca valoarea estimată pentru achizitia acestor lucrarilor este de 624,895,90 lei fara TVA compusa din:

Cap. 1 – Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului – 1.200,00 lei;

Cap. 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza – 615.279,27 lei;

       4.1 – Constructii si instalatii – 536.178,28 lei;

       4.2 – Montaj utilaj tehnologic – 23.730,30 lei;

       4.3 – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 55.370,69 lei;

Cap. 5 – Alte cheltuieli – 8.416,63 lei;

       5.1 – Organizare stantier – 8.416,63 lei;

       5.1.1 – Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (1%) – 5.610,00 lei;

       5.1.2 – Cheltuieli conexe organizarii santierului (0.5%) – 2.806,63 lei;

Achizitia se va finaliza printr-un contract de lucrari, incheiat cu ofertantul care ofera pretul cel mai scazut. În situația în care nu se poate face departajarea ofertanților, fiind ofertată aceiași valoare, aceasta se va realiza prin solicitarea de reofertare.

Termenul de trasnmitere a ofertei este pana la data de: 28.07.2023, ora: 12:00.

Documentele tehnice se pot descarca din acest link: https://we.tl/t-zN31dTjNzO

Avand in vedere necesitatea achizitiei, va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra, pentru lucrarile sus mentionate, la adresa de e-mail: dirigentie1@cni.ro.

Documente Achizitie

PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro