Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

Achiziție Directă - SSM - „Proiect pilot – Construire Sală de sport școlară din sat Mihalț, comuna Mihalț, judeţul Alba”.


ID: 631
Suma: 0 Lei fara TVA
Perioada:
Data Anunt: 31-07-2023 00:00
Termen Limita: 30-11--0001 00:00
Tip: SSM

Detalii complete achizitie:

Compania Națională de Investiții dorește să achiziționeze, prin achiziție directă, servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pentru obiectivul de investiții: Proiect pilot – Construire Sală de sport școlară din sat Mihalț, comuna Mihalț, judeţul Alba”.

 

 

 

Codul  CPV 79417000-0 - Servicii de consultanță în domeniul securității.

 

Activitatea de coordonare în materie de securitate și sanătate în muncă trebuie să fie organizată și desfăsurată pe toată durata de realizare a lucrărilor la obiectivul de investiții, acestea fiind prevăzute să se realizeze în termen de 13,5 luni.

Prestatorul urmează să asigure prestarea serviciilor de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pe toată durata realizării lucrărilor, chiar dacă această durată se va extinde peste perioada de 13,5 luni prevăzută de Achizitor.

 

Oferta va fi întocmită conform cerințelor Caietului de Sarcini, Formularele 1-9 (anexate), precum și a următoarelor documente:

- Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei (în valabilitate).

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei.

 * In situatia în care există firme subcontractate, acestea trebuie să prezinte: Acord de subcontractare, Formularele 2,3,4,6,7,8,9, Certificatul Constatator ONRC, precum și Certificatul de Atestare Fiscală Emis de ANAF.

 

Se va nominaliza personal absolvent de studii superioare din care să rezulte că acesta este Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă, cod COR 226303, conform art. 4 alin. i) și j) din HG 300/2006, potrivit prevederilor caietului de sarcini.

 

Precizăm că valoarea totală estimată a achiziției este de 23.945,40 lei, fără TVA;

 

Achiziția se va finaliza printr-un contract de servicii, încheiat cu ofertantul care oferă prețul cel mai scăzut, conform criteriu de atribuire menționat în caietul de sarcini. În situația în care nu se poate face departajarea ofertanților, fiind ofertată aceiași valoare, aceasta se va realiza prin solicitarea de reofertare.

 

*Criteriu de atribuire - Prețul cel mai scăzut, potrivit caietului de sarcini tinând cont de faptul că: „o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului respectiv, sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul ofertat reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.”

 

Termenul de transmitere a ofertei este până la data de 08.08.2023, ora 14:00.

 

Avand în vedere necesitatea achiziției, vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră, pentru serviciile sus menționate, la adresa de e-mail: dirigentie3@cni.ro.

 

Documente achizitie

PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro