Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

Achiziție Directă - DIR „Proiect pilot – Construire Sală de sport școlară din sat Mihalț, comuna Mihalț, judeţul Alba”


ID: 636
Suma: 0 Lei fara TVA
Perioada:
Data Anunt: 01-08-2023 00:00
Termen Limita: 30-11--0001 00:00
Tip: Dirigentie

Detalii complete achizitie:

Compania Națională de Investiții dorește să achiziționeze, prin achiziție directă, servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții: Proiect pilot – Construire Sală de sport școlară din sat Mihalț, comuna Mihalț, judeţul Alba”.

Codul CPV71356200 – 0  Servicii de asistență tehnică

Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrarilor de 13,5 luni, cât și pe perioada de garanție a lucrărilor.

Oferta va fi întocmită conform cerințelor Caietului de Sarcini, Formularele 1-9 (anexate), precum și a următoarelor documente:

- Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei (în valabilitate).

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei.

 * În situația în care există firme subcontractate, acestea trebuie să prezinte: Acord de subcontractare, Formularele 2,3,4,6,7,8,9, Certificatul Constatator ONRC, precum și Certificatul de Atestare Fiscală emis de ANAF.

Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune pe toată durata contractului și pentru perioada de garanție a lucrărilor de personal de specialitate care deține autorizație de diriginte de șantier emisă de către ISC în conformitate cu Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare, categoria C, subdomeniul 2.2 și domeniul 8 subdomeniile 8.1,8.2 si 8.3 pentru realizarea de construcții noi, personal autorizat pentru următoarele domenii de activitate: civile, instalații sanitare, instalații termice și electrice si instalatii gaze.

Precizăm că valoarea estimată a serviciilor de dirigenție este de 91.943,30 lei (fără TVA).

Achiziția se va finaliza printr-un contract de servicii, încheiat cu ofertantul care oferă prețul cel mai scăzut, conform criteriu de atribuire menționat în caietul de sarcini. În situația în care nu se poate face departajarea ofertanților, fiind ofertată aceiași valoare, aceasta se va realiza prin solicitarea de reofertare.

*Criteriu de atribuire – Prețul cel mai scăzut, potrivit caietului de sarcini ținând cont de faptul că: „o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului respectiv, sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul ofertat reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.”

Termenul de transmitere a ofertei este până la data de 09.08.2023, ora 09:00.

Având în vedere necesitatea achiziției, vă rugam să ne transmiteți oferta dumneavoastră, pentru serviciile sus menționate, la adresa de e-mail: dirigentie3@cni.ro.

Documente Achizitie

PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro