X
Anunț Important pentru Operatorii Economici:

Stimați Operatori Economici,

Compania Naționala de Investiții vă adresează o notificare esențială în ceea ce privește procesul nostru de semnare a documentelor. Pentru a face tranzacțiile noastre mai eficiente și mai ușor de gestionat pentru ambele părți, vă oferim acum posibilitatea de a solicita semnarea electronică a documentelor contractuale prin intermediul platformei Flowsign.
Acest nou proces vă permite să completați un formular simplu și rapid pentru a beneficia de semnături electronice, eliminând astfel necesitatea de a face deplasări suplimentare sau de a folosi proceduri tradiționale de semnare.
Prin adoptarea semnăturii electronice, vă asigurăm că veți experimenta o serie de avantaje, printre care:
Eficiență Îmbunătățită: Documentele pot fi semnate rapid, fără necesitatea de a le imprima și a le trimite prin poștă sau curier.
Economie de Timp și Resurse: Reducerea timpului și a costurilor asociate cu semnarea fizică a documentelor.
Securitatea Informațiilor: Semnăturile electronice sunt la fel de sigure ca și cele fizice, cu adăugarea beneficiilor suplimentare ale autentificării digitale.
Pentru a solicita semnarea electronică a documentelor contractuale, vă rugăm să completați cererea atașată ( descarca aici) și să-l trimiteți către adresa office@cni.ro pentru procesare. Odată efectuată procesarea veți primi un mail pentru efectuarea verificării online a identității.
Suntem dedicați în a ne îmbunătăți continuu serviciile și procesele pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă în colaborarea noastră.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare.
Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

Achiziție Directă - SSM - Proiect tip – „Construire Sală de sport, cu tribună 180 locuri, sat Filia, nr. 30, comuna Brăduț, teren sport cu vestiar, județul Covasna”


ID: 835
Suma: 0 Lei fara TVA
Perioada:
Data Anunt: 21-09-2023 00:00
Termen Limita: 30-11--0001 00:00
Tip: SSM

Detalii complete achizitie:

Compania Națională de Investiţii dorește să аchiziționeze, prin achiziție directă, servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pentru obiectivul de investiții: Proiect tip – „Construire Sală de sport, cu tribună 180 locuri, sat Filia, nr. 30, comuna Brăduț, teren sport cu vestiar, județul Covasna”.

Codul  CPV 79417000-0 - Servicii de consultanță în domeniul securității.

Activitatea de coordonare în materie de securitate și sanătate în muncă trebuie să fie organizată și desfăsurată pe toată durata de realizare a lucrărilor la obiectivul de investiții, acestea fiind prevăzute să se realizeze în termen de 13,5 luni.

Prestatorul urmează să asigure prestarea serviciilor de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pe toată durata realizării lucrărilor, chiar dacă această durată se va extinde peste perioada de 13,5 luni prevăzută de Achizitor.

Oferta va fi întocmită conform cerințelor Caietului de Sarcini, Formularele 1-9 (anexate), precum și a următoarelor documente:

- Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei (în valabilitate).

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei.

 * In situatia în care există firme subcontractate, acestea trebuie să prezinte: Acord de subcontractare, Formularele 2,3,4,6,7,8,9, Certificatul Constatator ONRC, precum și Certificatul de Atestare Fiscală Emis de ANAF.

Se va nominaliza personal absolvent de studii superioare din care să rezulte că acesta este Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă, cod COR 226303, conform art. 4 alin. i) și j) din HG 300/2006, potrivit prevederilor caietului de sarcini.

Precizăm că valoarea totală estimată a achiziției este de 23.945,40 lei, fără TVA;

Achiziția se va finaliza printr-un contract de servicii, încheiat cu ofertantul care oferă prețul cel mai scăzut, conform criteriu de atribuire* menționat în caietul de sarcini. În situația în care nu se poate face departajarea ofertanților, fiind ofertată aceiași valoare, aceasta se va realiza prin solicitarea de reofertare.

*Criteriu de atribuire - Prețul cel mai scăzut, potrivit caietului de sarcini tinând cont de faptul că: „o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului respectiv, sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul ofertat reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.”

Termenul de transmitere a ofertei este până la data de 28.09.2023, ora 10:00.

Avand în vedere necesitatea achiziției, vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră, pentru serviciile sus menționate, la adresa de e-mail: dirigentie2@cni.ro.

Documente Achizitie

PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro