Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

Achiziție Directă – SERVICII DE CERTIFICARE


ID: 865
Suma: 0 Lei fara TVA
Perioada:
Data Anunt: 02-10-2023 00:00
Termen Limita: 30-11--0001 00:00
Tip: IT

Detalii complete achizitie:

Compania Națională de Investiții dorește să achiziționeze, prin achiziție directă, SERVICII DE CERTIFICARE.

Codul CPV79132100-8 SERVICII DE CERTIFICARE

Serviciile de certificare se vor asigura pe o perioada de 12 luni,

si vor fi emise, facturate și achitate la cerere, în funcție de necesitate.

Oferta va fi întocmită conform cerințelor Caietului de Sarcini, Formularele 1,5,6,7,8 (anexate), precum și a următoarelor documente:

- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei.”

Se vor respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini.

Precizăm că valoarea estimată a serviciilor de dirigenție este de 127.000,00 lei (fără TVA).

Achiziția se va finaliza printr-un contract de servicii, încheiat cu ofertantul care oferă prețul cel mai scăzut.

*Criteriu de atribuire – Prețul cel mai scăzut

Termenul de transmitere a ofertei este până la data de 09.10.2023, ora 10:00.

- Pentru implementarea proiectelor, Compania Națională de Investiții SA are nevoie de un serviciu pentru crearea semnăturilor electronice bazat pe certificate digitale pentru semnătura avansată sau calificate și dispozitive de tip HSM – QSCD (qualified signature creation device). De asemenea, toate documentele semnate electronic este necesar a fi marcate temporal utilizandu-se servicii calificate de încredere, în conformitate cu legislația națională și Regulamentul European eIDAS 910/2014.

Utilizarea serviciului de semnare la distanță este necesar să acopere un context mai larg în ceea ce privește semnarea unor fluxuri de documente electronice utilizând certificate digitale. Crearea semnăturilor electronice poate fi realizată atât la nivelul aplicațiilor dedicate, cât și la nivelul unui DMS (Document Management System), ERP (Enterprise Resource Planning) sau CRM (Customer Relationship Management) implementat deja și care poate integra serviciul într-un mod transparent pentru utilizator.

Soluția, software şi hardware, este nevoie să dețină certificare QSCD (Qualified Signature Creation Device), obligatorie pentru crearea semnăturilor electronice calificate în conformitate cu Regulamentul UE 910/2014.

Componente:

• Signing ServerApplication (SSA) - componenta de bază a sistemului care stochează

certificate de utilizator și care este folosita pentru a crea semnătura electronică și a

adăuga marca temporala pe documente electronice sau hash-urile acestora;

• CA Service - un serviciu care are rolul de a transmite cereri de certificate către Autoritatea de Certificare;

• Mecanism de autorizare (ex. SMS, e-mail, etc.) - serviciul de transmitere a codurilor de autorizare, folosit de către utilizator pentru a autoriza procesul de semnare și pentru a asigura utilizarea exclusivă a cheii private a utilizatorului;

• HSM - un dispozitiv calificat pentru crearea semnăturii electronice si stocarea cheilor private, Thales nShield Connect.

Serviciul implementează un mecanism de semnare la distanță bazat pe certificate digitale, emise în conformitate cu regulamentul eIDAS, în care cheile private ale utilizatorului vor fi stocate pe un dispozitiv criptografic certificat QSCD.

Pentru a emite certificate digitale calificate, aplicatia are funcția de a genera cheia criptografică privată pe HSM și cererea de certificat (PKCS # 10) pentru certificatul digital care va fi folosit pentru semnarea documentelor. Serviciul de semnătură comunică cu Autoritatea de Certificare (CA), prin retransmiterea cererii de certificat și a informațiilor despre utilizator iar aceasta va emite certificate digitale calificate care vor fi utilizate pentru semnarea documentelor. Cererea de certificat va conține, de asemenea, valabilitatea acestuia (ex. 1 ora, 24 ore, pana la 3 ani)         

pachetul include:

1)    Pachet servicii eIDAS – 100 certificate digitale calificate cu identificare video

inclusa valabilitate 3 ani;

  1. Abonament anual de semnare cu 60.000 tranzactii incluse;
  2. Licenta anuala – 100 de initiatori de fluxuri.

Având în vedere necesitatea achiziției, vă rugam să ne transmiteți oferta dumneavoastră, pentru serviciile sus menționate, la adresa de e-mail: dirigentie3@cni.ro

Documente Achizitie

PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro