Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Inapoi la anunturi

REPUBLICARE Achizitie Directa - Executie Lucrari - Servicii de proiectare – proiect tehnic si detalii de executie, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: „M


ID: 894
Suma: 0 Lei fara TVA
Perioada:
Data Anunt: 09-10-2023 00:00
Termen Limita: 30-11--0001 00:00
Tip: Lucrari

Detalii complete achizitie:

Compania Nationala de Investii doreste sa achizitioneze, prin achizitie directa, achiziţia unui contract de prestarea de servicii de proiectare – proiect tehnic si detalii de executie, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: „Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea” Marghita – dotare cu lift, Municipiul Marghita, str. Eroilor nr. 14, județul Bihor”.

 

Durata de realizare a investitiei este de 2 luni alocate proiectarii, 6 luni alocate executiei si garantia de buna executie 36 luni.

 

Codul CPV: 45200000-9 – Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice.

 

Ofertantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:

- Scrisoarea de înaintare – Formularul 1;

- Prezentarea declarației privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Formularul 2;

- Prezentarea declarației privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 - Formularul 3;

- Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 – Formularul 4;

- Oferta financiară va conține: Formularul de ofertă și Anexa (Formular 5 și Anexa 1 și Anexa 2). Anexa 2 la formularul de ofertă reprezintă lista subcontractanților - dacă este cazul;

- Declarație calificare furnizori CNI SA – Formularul 6;

- Declarație de conformare Anti-Mită - Formularul 7;

- Declarație privind conflictul de interese, beneficiarul real și incidența art. 5K – Formularul 8;

- Declarație privind respectarea tuturor cerințelor Caietului de Sarcini pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii/lucrări – Formularul 9;

- Prezentarea certificatului de atestare fiscală emis de ANAF. Informațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei (în valabilitate).

- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertei.

- Acorduri subcontractare, daca este cazul.

- Se vor respecta in totalitate cerintele caietului de Sarcini.

 

Precizam ca valoarea estimată a contractului este de 592.339,77lei fara TVA, din care:

 

- Capitolul 3 – Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica a proiectului 62.092,39 lei.

 

- Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza               516.778,46 lei

                 4.1 – Rezistenta                                                148.020,84 lei;

                       - Arhitectura – spatii interioare                     20.161,88 lei

                       - Arhitectura – spatii exterioare                    77.443,22 lei

                       - Instalatii electrice                                     13.208,66 lei

                 4.2 – Montaj utilaje                                            10.543,86 lei;

                 4.3 – Utilaje                                                      247.400,00 lei;

                

- Capitolul 5 – Alte cheltuieli                                              13.468,92 lei;

                 5.1 – Organizare de santier                                13.468,92 lei;

                 5.1.1 – Lucrari de Constructii                               9.428,25 lei;

                 5.1.2 – Cheltuieli Conexe organizarii santierului    4.040,67 lei;

 

Achizitia se va finaliza printr-un contract de proiectare – proiect tehnic si detalii de executie, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului, incheiatcu ofertantul care ofera pretul cel mai scazut. În situația în care nu se poate face departajarea ofertanților, fiind ofertată aceiași valoare, aceasta se va realiza prin solicitarea de reofertare.

 

Termenul de transmitere a ofertei este pana la data de: 16.10.2023, ora: 12:00.

 

 

Documentele tehnice se pot descarca din acest link: https://we.tl/t-fEMgotxrNx

 

Avand in vedere necesitatea achizitiei, va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra, pentru lucrarile sus mentionate, la adresa de e-mail: dirigentie2@cni.ro; dirigentie1@cni.ro.

 

Documente achizitie

PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro